20+
YIL

EN İYİSİNİ ORTAYA ÇIKARABİLMEK İÇİN İŞİMİZİ BÜYÜK BİR TUTKUYLA YAPIYORUZ.

KALİTE POLİTİKAMIZ

0101
Takip
eden.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ulusal mevzuatları yakından takip eden,

0202
Maliyet
avantajı.

Ürünlerin maliyetlerini düşürme yönünde çalışarak, müşteri avantajı sağlamak.

0303
Eğitim ve
gelişim.

İnsan kaynağımızı sürekli eğiterek, pazarın gelişim ve değişimini takip etmek.

0404
Hızlı ve dinamik
üretim.

Esnek ve verimli üretimi sağlayarak, tam zamanında teslimat hedefine ulaşmak.

0505
Müşteri
memnuniyeti.

Müşterinin talep ettiği kalite isteklerini karşılamak ve sürekli ilerisine geçmek.

0606
Hedef ve performans
odaklılık.

Şoteks Kalite Yönetim Sistemi içinde performans hedeflerini sürekli takip etmek.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

0101
Çevreye
saygı.

Üretimde çevreye saygıyı göz önünde bulundurarak, üretimi izlemek.

0202
Geri
Dönüşümcü.

Çalışmalar sırasında ortaya çıkacak atıkları mümkün olduğunca azaltmayı veya geri kazanmayı amaçlayan,

0303
Eğitimli
Bilinçli.

Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek, en üst birimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini artırmayı,

0404
Takip
Eden.

Çevre konusunda sektörel bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,

0505
Koruyan

Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı kendisine amaç edinen.

0606
Uyarıcı

Çevresel bilinçlenmenin top yekün bir çaba gerektiğinin farkında olarak tedarikçilerini de bu konuda bilinçlendiren.

OHSAS POLİTİKAMIZ

ŞOTEKS çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasının önemini bilmektedir. Tüm çalışanlarına da bu konuda gerekli bilinci aşılamak için çalışmaktadır. İnsan sağlığından önemli hiç bir şey olmadığı gerçeğinden yola çıkarak ŞOTEKS,

0101
Yasalara
uyan.

Ulusal yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı

0202
Standartlara
uyan.

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini uluslararası standartlara uygun olarak yürütmeyi,

0303
Kontrolü
Seven.

Faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek iş sağlığı güvenliği risklerini belirleyerek kontrol altına alan,

0404
Önleyen
çabalayan.

OHSAS çalışmaları yardımıyla; tüm çalışanların katılımı ile koruyucu önlemlerin alınmasını ve tehlikelerin kaynağında yok edilmesi için çaba gösterilmesini,

0505
Gözden
geçiren.

Sürekli gelişmeyi sağlamak üzere yönetim sistemini ve uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirmeyi,

0606
Sorumluluk
sahibi.

Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi,

Free Events Calendar Plugin