Etiket Endüstrisini Gelecek Süreçlerde Neler Beklemektedir?

Etiket Endüstrisini Gelecek Süreçlerde Neler Beklemektedir?

Küresel etiket endüstrisi son yıllarda önemli değişimlere uğramıştır. Küreselleşme, sayısallaşma, çevresel sürdürülebilirlik, iş akışı otomasyonu, değişen tüketici talebi ve beklentileri, karlılık endişeleri, işe alım ve eğitim sorunları bu başlıca faktörlerdendir. Ortaya çıkan her yeni zorluk; yeni yatırım, bilgi ve beceri gereksinimleri olarak geri dönmektedir. Bu sebeple, etiketlerin kullanımı ve kullanım alanları daha karmaşık yapılar haline gelmektedir.

Öyleyse, küresel etiket endüstrisini, gelecek 10 ila 30 yıllık süreç içerisinde neler beklemektedir? Bunun cevabını bulmak için dünya ekonomik ve devasa trend tahmin çalışmalarını inceledik.

Bu tür çalışmalarda öne çıkan ilk şey, küresel nüfusun bu süreç içinde bir milyardan fazla artmasının beklenmesi durumudur. Bunun anlamı; pazarlanması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve satılması gereken çok fazla giyecek, yiyecek, ilaç veya başka ürünler olduğudur. Bu nüfus artışının yaklaşık yüzde 97’si Asya ve Afrika’dan gelecektir ve en hızlı nüfus artışı 65 yaş üzerini dilimdedir.

Bu durum, hammadde ve enerji kaynakları üzerinde baskıları önemli derecede artıracaktır. Bunun sonucunda geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranlarının artırılması, üretim verimliliğinin artırılması ve israfın azaltılması gibi konular içerisinde geleceğin etiket endüstrisini şekillendirecektir. Her geçen gün, son kullanıcıların tüketimi için malların paketlenmesi ve tanımlanması için yeni çözüm yolları aranmaktadır.

Genel dünya nüfusu hızla artarken, Avrupa’daki OECD ülkelerinde ise bunun aksine, düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Avrupa’da yaşlanan bir iş gücü var. İnsanların emekli olana kadar, uzun süreler boyunca çalışmaları beklenmekte. ABD, Japonya ve Rusya’da ise azalan ya da çok yavaş yükselen bir nüfus söz konusudur.

Zorluklar

Nüfus artışındaki düşüş, kendi içerisinde zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bilgi teknolojileri, dijital yapı, nesnelerin interneti, bulut bilişim, sosyal ağ iletişimi ve diğer gelişmiş iletişim becerilerine sahip genç işçiler, şu anda etiket endüstrisini cazip bir meslek olarak görmüyorlar. Ancak, gelecekteki büyüme için gerekli olacak ileri teknolojik becerilere ihtiyaç duyan bir sektördür etiket endüstrisi. Büyüyen bilgi teknolojileri ve iletişim kaynakları, bu endüstrinin geleceğinin önemli bir parçası olacaktır.

Mevcut konulara yönelik çözümler arasında, yaşlı çalışanlara ve çıraklık eğitimlerinin açılması, yaşlı çalışanların genç meslektaşlarından yeni dijital ve teknoloji becerilerini öğrenebildiği tersine mentorluk gibi çözümler göz önünde bulundurulmalıdır.

Kuzey Amerika, Kanada, Japonya, Avustralya, Batı Avrupa ve Rusya gibi batılılaşmış ve gelişmiş ülkelerde, çalışabilecek yaştaki nüfusun azalması, doğum oranlarının düşmesi, yavaş büyümeye sahip ekonominin olması gibi genel eğilimler, bu ülkeleri dünya ekonomik güç sırasında aşağılara çekmeye başlamıştır ve bu eğilimlerin devam etmesi beklenmektedir. Dünyanın en büyük 2. ekonomisi olan Çin’in 2028’e kadar, Hindistan’ın da 2050’ye kadar ABD’yi geçmesi bekleniyor. Batı Avrupa ülkeleri arasından sadece Almanya’nın dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasında kalması bekleniyor. Doğu Avrupa’nın ise şuanda olduğu gibi kalacağı öngörülüyor.

Öyleyse, giderek küreselleşen etiket grupları ve endüstriyel tedarikçiler yeni fırsatları nerelerde bulacaklar? Sürdürülebilir, güçlü ya da iyi bir ekonomik büyümenin olduğu, ekonominin ve nüfusun yükseldiği yerler nereler olacak?

Brezilya ve Endonezya şimdiden küresel ekonominin ilk 10’una girmiş iken, Meksika bu listenin dışında kaldı. Bu ülkelerin ekonomik yükselişlerinde devam edeceği; Endonezya’nın 2050 yılına kadar dünyanın dördüncü büyük ekonomisi, Brezilya’nın beşinci, Meksika’nın da altıncı seviyeye gelmesi tahmin edilmektedir. Diğer hızlı büyüyen ekonomiler arasında Türkiye, Mısır, Filipinler, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland ve Vietnam yer alıyor. Afrika’da ise Nijerya çok hızlı büyüyen bir diğer ekonomidir.

Pazar Büyümesi

Tüm bu büyüyen ekonomiler, küresel markalar adına, gelecek için iyi bir ürün ve Pazar büyümesi bulacağı ve giderek daha fazla üretim üssü kurdukları yerlerdir. Bu yeni gelişmekte olan piyasalardaki büyüme, başlangıçta hammadde, enerji, sürdürülebilirliğe sahip olmaları ve batılı ülkelerdeki gibi yaşlanan iş gücü problemleri olmamalarından dolayı, büyük uluslararası etiket ve paket baskı grupları için cazip pazarlar olacaktır.

Küresel uzun dönemli GSYH büyümesinin şu anda yıllık %3 civarında devam etmesi beklenmektedir. Gelişmiş ekonomiler %1 veya %2 oranında büyüme beklenirken ve gelişmekte olanlar için bölgelere göre %4,  %5, %6 veya %7 civarındadır. Geleneksel olarak, etiket endüstrisi GSYH’nin yüzde birinden fazlasını gerçekleştirdi. Bu da endüstrinin dünya çapındaki büyüme beklentilerini önümüzdeki 20 veya daha fazla yıl içinde yüzde üç ila beş oranında artıracaktır.

Gelişmekte olan ekonomiler uzun vadede iyi bir büyüme beklerken, geleneksel gelişmiş ekonomiler, değer artışı, üretim ve iş akışı verimlilikleri aramaya devam etmenin yanı sıra daha da zorlu çevresel baskıları karşılamaya ihtiyaç duyacaktır. Geleceğin batılı etiket dönüştürücüleri, şüphesiz farklı şekilde çalışıyor, farklı şeyler yapıyor ve müşterilerle farklı ilişkiler kuruyorlar.

Zaman geçtikçe, işletmeler kendilerini daha fazla teknoloji ve yazılımla etkinleştirilmiş işletmeler olarak düşünmek zorunda kalacaklar. Bu da bizi, etiket endüstrisini yarının hızlı değişen dünyasında ne tür beceriler, bilgi birikimleri ve iş gücü gerektirdiği konusunda fikir üretmeye götürüyor. Bilişim becerileri, bu listenin en üst sıralarında olması gerekeceğinden hiç kuşku yoktur.

Dijital teknolojilerin hem etiket hem paket baskı üzerinde yarattığı etki zaten görülebilmektedir ancak biz hala bu devrimin başlangıcındayız. Etiket endüstrisini geleceğin zorluk ve fırsatları için uygun bir hale getirmek, en iyi çalışanları ve becerileri çekebilmek, hızlı değişen bilgi teknolojileri alanında gereklilikleri yerine getirebilmek için evrim geçirmeliyiz. Şoteks Etiket, bütün bu gerekliliklerin bilincinde olarak; genç ve eğitimli kadrosuyla, teknoloji ve iletişimdeki altyapısıyla, performansını ve kalitesini her geçen gün daha ileri noktalara taşımaktadır.

Free Events Calendar Plugin