RFID’nin Tekstil Sektöründeki Yeri

RFID’nin Tekstil Sektöründeki Yeri

Tekstil ve giyim alanında, en ümit verici teknolojik yeniliklerden biri olan Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) teknolojisi; imalat, stok kontrol, depolama, dağıtım, lojistik, otomatik nesne takibi ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında kullanılmaktadır. CVS, Tesco, Prada, Benetton, Walmart ve Procter & Gamble gibi çeşitli perakendeciler ve imalatçılar (giyim ve tüketim sektörü), artık bu teknolojiyi uygulamakta ve bunun işlerine sağladığı verimliliği üzerine çalışmalar yapmaktadırlar. Bilindiği üzere RFID teknolojileri; stok kayıplarını azaltarak, işlemlerin verimliliğinde ve hızında artış sağlayarak ve bilgi doğruluğunu iyileştirerek tedarik zincir yönetiminde büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu başarının temeli, teknolojiyi anlamakta ve bunun sayesinde potansiyel problemleri en aza indirmekte yatmaktadır.

Teknolojik gelişmelerin hızlı bir tempo içerisinde ortaya çıkmasıyla; perakendeciler, tedarikçiler ve işletmeler arasında potansiyel bir rekabet ortamı oluşmuştur. Son 30 yıl içerisinde, Bilgi Teknolojileri alanında büyük bir ilerleme kat edildi. Bu alanda, en ümit veren teknolojik yeniklerden biri Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) teknolojisidir. Bu sistem, 1945’de Sovyet Hükümeti için Leon Theremin tarafından; bir casusluk aracı olarak geliştirilmiştir. O zamanlar ağırlıklı olarak ordu tarafından kullanılıyordu. Fakat mikroçip tasarımı, anten teknolojisi ve radyo yayılımı spektrumundaki ilerlemeler; tedarik zinciri yönetimi, perakende, otomatik ödeme, hayvan izleme, telesiyej erişimi, kütüphane kitaplarının takip edilmesi, hırsızlık önleme, araç immobilizer sistemleri, demiryolu stok takibi, hareket takibi, güvenlik, sağlık, baskı, tekstil ve giyim gibi birçok alanda RFID uygulamalarının kullanılmasının yolunu açmıştır. RFID, bu uygulamalara bağlı sektörlerdeki süreçleri değiştirerek, şirketleri daha rekabetçi hale getirmektedir.

RFID ve barkod sistemleri, farklı objeleri tanımlama konsepti yönünden birbirlerine benzemektedirler. Barkod sistemleri; ürün bilgisi, envanter kontrolü için kullanılsa da, RFID ile karşılaştırıldığında çok fazla dezavantajı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bilgi depolama konusunda RFID teknolojisi bariz bir üstünlük sağlamaktadır. Bir RFID her bir öğeye özeldir, oysa barkod değildir. Barkodun doğru çalışması için insan etkileşimi ve görüş mesafesi gerekmektedir. RFID ise bu konudaki bütün engelleri ortadan kaldırma fırsatı sunar. RFID teknolojisi veri işleme konusunda sağladığı üstünlükle, mevcut teknolojinin tamamlayıcısı rolünü üstlenmektedir. Optik olmayan yakınlık iletişimi, bilgi yoğunluğu ve iki yönlü iletişim özelliği açısından, RFID sistemi aslında barkod sistemlerinin modern ve gelişmiş halidir. Mikroelektronik ve veri işleme alanında gerçekleşen son gelişmeler sayesinde, RFID için daha az maliyetli ve daha verimli mikro bileşenlerin üretilmesi sağlanmıştır. Bu nedenle, tedarik zincirine bağlı çeşitli alanlardaki RFID uygulamaları, 2003 yılındaki 1 milyar dolarlık hacminden günümüze gelindiğinde, yaklaşık 25-30 kat büyüyen bir hacme ulaşmıştır. Bu gelişen hacim içinde; RFID’nin etiketlere uygulanması konusunda, Türkiye’nin ilk ve tek yerli firması olma özelliğini taşıyan “Şoteks Etiket”, tekstil etiketlerindeki uzmanlığını teknolojiyle birleştirerek, müşterilerine avantajlar sunmaya başlamıştır.

Moda endüstrilerindeki karlılık, işin rekabetçi niteliğinden dolayı azalmaktadır. Dolayısıyla, tedarik zincirindeki ortaklıklar arasındaki koordinasyon, şirketleri ileriye taşıyan bir unsur olarak büyük bir role sahiptir. Bu sebeple, pazara hakim olan moda şirketleri, envanter değişimleri ve hızlı moda konseptleriyle geniş ürün yelpazesine sahip olan, Şoteks Etiket’ inde global etiket tedarikçisi olduğu Zara, bir başka dünya markası H&M ve Benetton gibi markalara karşı Pazar hakimiyetlerini kaybettiler. Çünkü bu hızlı moda markaları, yeni stratejilerin gerekliliğini erken fark edip; üretim, lojistik ve satışta RFID etiket gibi teknolojileri uygulamaya başlayarak avantaj elde ettiler. Moda endüstrisinde, bu tür değişkenlerin ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, akıllıca kullanılması gerekmektedir. Bu sayede tedarik süreleri, maliyetleri minimuma indirilir ve envanter yönetiminden maksimum verim alınması sağlanır. RFID teknolojisi, bu sorunların çözümü konusunda sağladıkları sayesinde özellikle ilgi çekicidir.

Tekstil Sektöründe RFID Uygulamaları

Tekstil ve Konfeksiyon alanında RFID; imalat, stok kontrol, depolama, dağıtım, lojistik, otomatik nesne takibi ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında kullanılmaktadır. Örneğin, bitmiş giysiler, farklı desen parçaları ve aksesuarlar izlenebilir, üretim süreci takip edilebilir. İşleme ve dokumada kumaş parçaları kolaylıkla takip edilebilir. İplik işlemelerinde, pamuk balyaları ve iplikler kolaylıkla izlenebilir. İplik fabrikalarında önemli bir sorun olan farklı iplik gruplarının karıştırılması önlenebilir.

Tekstil endüstrisine özgü olan birçok problem, RFID sisteminin tedarik zincirinde yer alan süreçlere yerleştirilmesi yoluyla çözülebilmektedir. Tekstil endüstrisi; imalat, denizaşırı taşımacılık, dağıtım ve perakendecilik gibi dört sektöre ayırabiliriz. İmalatta RFID; ürün, bileşen ve farklı aksesuarların karıştırılmasından kaçınmak için kullanılabilir. Denizaşırı taşımacılıkta; eğer ürün dışarıdan tedarik ediliyorsa, sevkiyat öncesi ve sonrasının takip ve izlenimi için kullanılabilir. Ürün sıralama ve izleme konusunda RFID, hızlı çözümler sağlar ve böylece dağıtım sırasında teslim süresinin kısaltılması sağlanabilir. Perakende mağazalarında mekân unsuru fizikler koşullar gereği kısıtlıdır ve alanın etkili bir şekilde kullanılması gerekir. RFID bu noktada ürünleri doğru bir şekilde tanımlanmasını ve güvenilir bir stok yönetimi sağlar; bu sayede arama pişmanlığı probleminin önüne geçilmiş olunur.

Envanter Yönetimi

RFID sisteminin kullanımı, stok yönetimi ve müşteri alışveriş deneyimini geliştirerek katkı sağlar. En çok, en hızlı ya da en yavaş satan giyim ürünlerinin istatistiğini çıkarabilir, böylece seçili ürünlere göre reklam hazırlamak için veriler elde edilmesini sağlar.

RFID kullanımı aynı zamanda iş gücünde tasarruf sağlamaya yardımcı olur. Örneğin, American Apparel, mağazalarının sekizinde RFID sistemini uyguladı; iş gücünde haftalık 60-80 saat tasarruf sağlandı ve farkında olunmayan stok tükenme durumlarının önüne geçildi.  Benzer şekilde, Japon giyim üreticisi Sankei, online satışa ek olarak üretim sürecinde kıyafetleri izlemek için RFID sistemi kullanmaktadır.

Depolarda; imalatçıdan gelen ve çapraz yerleştirme işleminde ayrıştırılmadan yerleştirilmiş malların takibi ve düzenlenmesi, RFID sistemi sayesinde kolaylıkla çözülebilmektedir. Dağıtım merkezlerindeki teslim alanlarına RFID okuyucular yerleştirilerek, takip süreci geliştirilebilir. Gelen mallarda bulunan RFID etiketlerin içinde kayıtlı olan veriler okunabilir ve bu sayede palet, askı ya da eşya sayımı tamamen ortadan kaldırılmış olunur. Bu sistem, envanter yönetiminde %100’e varan bir memnuniyet sağlamaktadır.

Üretim Kontrolü

Üretim departmanlarında, RFID sayesinde stok seviyeleri, gerçek zamanlı ve verimli bir şekilde takip sağlanabilir. Parça, yarı mamul ve bitmiş ürünlerin yeri ve hareketi, RFID’nin ürün izleme ve kontrol mekanizması sayesinde tespit edilebilir. Bileşenlerin hareketine bağlı olarak departman ve bireylerin performansı değerlendirilebilir. Bu sayede üretkenliğin ve kalitenin arttırılması sağlanabilir. Ambalajlama tarafında; farklı stillerin ve boyutların karıştırılması önlenebilir. Ayrıca paketlenmiş kolilerdeki parça sayıları açılmadan sayılabilir; bu sayede zaman ve iş gücünden büyük bir tasarruf sağlanmış olunur.

Perakende Yönetimi

Perakende tarafında, stok seviyesindeki değişimlerin takibi ve kontrolü için kullanılabilir. Çoğunlukla yüksek ürün teşhir yoğunluğun, düşük seviye personelin ve hata payının yüksek olduğu yerlerde gereklidir. Ürünlerin stok seviyesi uygun şekilde korunur ve ürünler talebe dayalı gruplandırılabilir. Aynı zamanda, malların mağazaya teslimi sırasında daha hızlı ve verimli bir şekilde teslimatın doğruluğu sağlanabilir. Bu, stok doğruluğunu ve stokun otomatik yenilenmesini sağlatabilir. Çoğu zaman perakendeciler malların stoklanmasından veya depolanmasından önce kolilerin açılıp denetlenmesi ile gönderinin doğruluğunu ve bütünlüğünü doğrular. RFID sistemiyle bu işlem kolilerin açılmasına gerek kalmadan yapılabilir ve bu sayede zaman ve işçilik maliyetinden tasarruf sağlanır. Dolayısıyla RFID; perakendecilere, faturaların uyuşmazlığını kaldıran, farklı kalitedeki ürünlerin karışmasını engelleyen yeni bir çözüm sunmaktadır.

RFID,  Avrupa ve ABD’deki birçok büyük perakende şirketleri tarafından kullanılmaktadır. Walmart, tedarik zinciri boyunca RFID teknolojisini kullanan ilk kullanıcılar arasında yer almaktadır. Walmart’ın bu stratejisi, Walmart ile çalışan tedarikçileri de RFID kullanmaya yöneltmiştir. Bu noktada RFID’nin uygulanmasının nedeni, Walmart’ın maliyet konusundaki rekabet gücü ve hızlı çalışma politikasından kaynaklanmaktadır. RFID’nin Walmart tarafından başarılı bir şekilde uygulanmasından sonra, İngiltere’deki Marks and Spencer ve Tesco gibi diğer büyük perakendeciler de benimsemiştir.

Türkiye’deki önemli hazır giyim markalarının da, RFID etiketler ile ilgili çalışmalarına hız verdikleri görülmektedir. Şoteks Etiket’ in tedarikçisi olduğu bazı yerli hazır giyim markaları da, demo mağazalarıyla denemeler yapmaktadırlar.

Deneme kabinlerinden giysi çalınması, kabinin giriş noktasına küçük bir okuyucu monte edilmesi ile önlenebilir.  Giysinin etiket bilgisi, deneme kabinine girildiğinde okunur. Kabine giren fakat çıkmayan ürünler potansiyel kayıp ürün olarak kaydedilir. Dolayısıyla RFID ile kayıp ürünlerin ve hırsızların tespiti yapılabilmektedir. Bunun dışında, müşteri memnuniyetini arttırabilmek adına uygulamalar da sağlanmaktadır. Kabine giren kıyafetin algılanması sayesinde, müşteriye denenen kıyafet ile ilgili tavsiye verilmesi sağlanabilir. Akıllı deneme kabinleri ve akıllı aynaların kullanılmasıyla; ek giysi ve aksesuar konularında tavsiye verilebilir.

Mağazalarda hali hazırda kullanılan ürün yenileme ve ikmal süreci tamamen manuel, sistemsiz ve etkisizdir. Ayrıca çok uzun bir süre ve yüksek iş gücü gerektirmektedir; bazı popüler ürünler haftalarca yenilenemeyebilir. Bu problem RFID teknolojisi ile açılabilmektedir. Etiketler stok seviyesini sık sık tahmin etmeye yardımcı olur ve stokta %30’a varan stok iyileştirmesi sağlar. Bunun satış ve müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Moda ve mevsimlik ürünlerin depoda fark edilmemesini ve bu sebeple indirimle satılmasının önüne geçerek kar payını iyileştirir.

Satış noktasında, RFID etiketi hızlı bir şekilde okunabilir. Etiket, giysinin estetik görünüşünü etkilemeksizin;  yan dikişlere, kenarlara ya da kâğıt etikete yerleştirilebilir. Satılan ürünlerin sayısı otomatik olarak stok miktarından ayarlanır. Bu sayede müşteriler, interaktif ekranlar sayesinde ürünlerin durum ve stok bilgileri hakkında bilgi edinebilirler. RFID etiketlerin kullanımı, Walmart’ın stoksuz kalma oranını %16 azaltmasını sağlamıştır. RFID’nin entegre edildiği mağazalarında, biten stokların yenilenmesi işlemlerinde %63 iyileştirme sağlamıştır.

Marka Ayrımı için RFID

Tek bir çatı altında bir dizi ürün ve markayı satan mağaza departmanları için, RFID’nin kullanılması oldukça faydalı olacaktır. Markaların karışması durumunda tekrar ayrılmaları zor bir işlem olduğundan, RFID’nin kullanımı ile envanter ve lokasyon kontrolü kolaylaşacaktır. İnsan kaynaklı hataları en aza indirecektir. Çünkü envanter seviyesi, marka kimliği ve ürün doğruluğu takibinde insana bağlı olma durumunun çok az olduğu bir teknolojidir RFID. Radyo frekanslı tespit, aynı zamanda gri piyasadaki yasadışı ürün değişikliklerini önlemek, ürün güvenliğinin arttırmak ve perakende alışverişlerdeki müşteri davranışları hakkında bilgi vermek için kullanılabilir. Bu sayede, tekstil ve moda tedarik zincirinde daha akıcı ve verimli bir performans alınmasının yolu açılır.

Deneme Kabinlerinde RFID’nin kullanılması

Bir alman mağaza markası olan Galeria Kaufhof, Essen şubesinin deneme kabinlerine RFID sistemi getirdi. Müşteriler takım elbise denemek için kabine girdiklerinde, otomatik tavsiye sistemi devreye girmektedir. Akıllı ayna teknolojisi ile, müşteriye ne tür bir takım elbise veya aksesuarların uygun olacağı bildirilir. Ayna üzerindeki RFID okuyucusu, giysinin içerisinde bulunan etiket üzerinden verileri okur. Akıllı raf teknolojisinin birlikte kullanımı ile hangi ürünün stokta mevcut olduğu, çeşit ve beden boyunlarına göre müşteriye bilgilendirilebilir.

Yıkama Talimatları için RFID Etiket

Mevcut yıkama talimatları, sınırlı bir bilgi saklayan baskı ya da dokuma etiketlerdir. Elektronik etiketler ise veri saklamak için RFID etiketlerin kullanıldığı etiketlerdir. Yıkama talimatlarında RFID’nin kullanılması, talimat uygunluklarına göre giysilerin ayrılmasında kolaylık sağlamaktadır.  Almanya’da bakım evlerinde, hemşirelerin giysileri doğru bir şekilde ayırabilmesi için RFID çipleri kullanılmaktadır. Bu açıdan, RFID etiketlerin tüketiciler açısından potansiyel bir yararı vardır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Özellikle moda endüstrisinde, müşterilerin ihtiyaçlarını ve beğenilerini anlamak, onlara doğru ürünü sunmak oldukça zordur. RFID’nin kullanımı sayesinde, müşterilerin alışveriş deneyimleri konusunda bilgi sahibi olunup, kişisel hizmetler sunularak müşteri memnuniyetinde artış sağlanabilmektedir. Müşteri mağazaya girdiğinde, seçeceği birkaç ürün sonrasında RFID sistemine yollanan sinyaller sonrasında, satış personeli gelen veriler dâhilinde müşteriye tavsiyede bulunmasına imkân sağlamaktadır. Markalar arasındaki yoğun rekabet mevcut olduğu sürece, müşteri memnuniyetini sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bu noktada, müşterilerin satın alma profilleri oluşturularak; yaş grubu, seçim trendi, tercih edilen stiller oluşturularak bir sonraki satın alma işlemlerinde profesyonel öneriler sağlanabilmektedir. RFID kullanmanın bir diğer önemi ise, çalışanlar işten çıksalar bile VIP müşteriler ile iletişimin devam ettirilebilmesidir.  

Kaufhof RFID sisteminin yerleştirildiği akıllı raf kullanımı sayesinde, müşterilerin alışveriş ve satın alma davranışlarında daha fazla bilgi sahibi olarak, müşterilerine ürün ve hizmet sunumlarında pozitif bir etki yakalamıştır. Akıllı raflara RFID anten yerleştirilmesi sayesinde, raflardan alınan ve geri koyulan ürünlerin takibi sağlanmıştır. Bunun uygulanmasına örnek olarak; bir müşteri raftan bir elbiseyi aldıktan 5 saniye sonra geriye koyuyorsa, muhtemelen ürünü beğenmemiştir. Eğer aradan 5 dakika geçtiyse, muhtemelen ürünü deniyordur. Bu tür verilerin kaydedilmesi ile ürünler hakkında ve müşteri memnuniyeti hakkında bilgi toplanabilmektedir.

Hazır giyim sektöründe RFID’nin sonuçları ve Gelecekteki Eğilimleri

Tekstilde RFID sistemlerinin kullanımı hızla artmaktadır. Gelecekte, tekstil sektöründe neredeyse tüm üreticiler, distribütörler ve perakendeciler RFID sistemini kullanıyor olacaklar. Sistemin doğruluk, hız ve yatırım geri dönüşü açısından son derece verimli olması sebebi ile gelecekte organizasyonların tedarik zinciri yönetimi, güvenlik, kişisel tanımlama ve nesne takibindeki sorunları çözmelerine yardımcı olacak ve her yerde yaygınlaşacaktır.

Giyim ve tekstil ürünleri, imalat, perakende satış ve stok yönetimi ile ilgili uygulamalarda RFID’nin büyük bir potansiyeli vardır. Stoksuz kalma durumlarını azaltmak için RFID uygulamalarına geçen ABD’li şirket GAP satışlarında %8 kazanç sağlamıştır. Bir başka giyim markası olan J Crew, RFID kullanımıyla envanter saklama süresindeki hızlarını 5 ila 8 kata kadar arttırmışlardır.

CVS, Tesco, Prada, Benetton, Walmart, Procter&Gamble gibi birçok perakendeci, üretici ve tüketim malları şirketleri teknolojiyi hayatlarına geçirmişlerdir. Başarının temeli, potansiyel problemleri en aza indirgeyerek, bunu sağlayan teknolojileri ve özelliklerini anlamaktan geçmektedir. Günümüz, RFID’nin üretim ve depolama gibi alanlarda uygulanmaya başlamasının en uygun zamanıdır. Bu noktada Şoteks Etiket olarak, sizleri RFID teknolojisi ile tanıştırmak ve bu konu hakkında bilgilendirmek arzumuzdur.

Free Events Calendar Plugin