KALİTE POLİTİKAMIZ
Tekstil sektöründe etiket tedarikçisi olarak faaliyet gösteren şirketimiz, Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden inovatif yapısıyla gerçekleştirdiği esnek ve verimli üretimi, şirket içerisinde oluşturduğu kriz yönetimi odaklı organizasyon yapısı, Dürüst, çevreye ve insan sağlığına saygılı yapısı, kurduğu güvenilir ortaklıklar, çalışanların memnuniyeti ve eğitime dayalı sürekli gelişimiş bakış açısı ile etik değerlere bağlı kalarak müşteri beklentilerini istenilen kalitede, uygun fiyatla, en kısa sürede gerçekleştirir.
TAKİP EDEN

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal tüm mavzuatları yakından takip eden,

Maliyet Avantajı

Ürünlerin maliyetlerini düşürme yönünde çalışarak, müşteri avantajı sağlamak

Eğitim ve Gelişim

İnsan kaynağımızı sürekli eğiterek, pazarın gelişim ve değişimini takip etmek

Hızlı ve Dinamik Üretim

Esnek ve verimli üretimi sağlayarak tam zamanında teslimat hedefine ulaşmak.

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerin talep ettiği kalite isteklerini karşılamak ve sürekli ilerisine geçmek.

Hedef ve Performans Odaklılık

Şoteks kalite yönetim sistemi içinde performans hedeflerini sürekli takip etmek

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Çevreye Saygı

Üretimde çevreye saygıyı göz önünde bulundurarak, üretimi izlemek.

Geri Dönüşümcü

Çalışmalar sırasında ortaya çıkacak atıkları mümkün olduğunca azaltmayı veya geri kazanmayı amaçlayan.

Eğitimli, Bilinçli

Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek, en üst birimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,

Takip Eden

Çevre konusunda sektörel bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi

Koruyan

Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı kendisine amaç edinen.

Uyarıcı

Çevresel bilinçlenmenin top yekün çaba gerektirdiğinin farkında olarak tedarikçilerini de bu konuda bilinçlendiren.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
Şoteks Çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasının önemini bilmektedir. Tüm çalışanlarına da bu konuda gerekli bilinci aşılamak için çalışmaktadır. İnsan sağlığından önemli hiç bir şey olmadığı gerçeğinden yola çıkarak ŞOTEKS,
Takip Eden

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ulusal mevzuatları yakından takip etmeyi ve tüm koşulları yerine getirmeyi

Değerlendiren

Müşterilerinin bu konudaki beklentilerini birer gelişme fırsatı olarak değerlendirip, hayata geçirmeyi

Standartlara Uyan

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütmeyi

Önleyen, Çabalayan

Çalışmalar sırasında yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı

Gözden Geçiren

Faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek iş sağlığı güvenliği risklerini belirleyerek azaltmayı ve tehlikeleri ortadan kaldırmayı

Koruyan

İSG Yönetim Sistemi çalışmaları yardımıyla; tüm çalışanların katılımı ile koruyucu önlemlerin alınmasını ve tehlikelerin kaynağında yok edilmesi için çaba gösterilmesini

Takip Eden

Sürekli gelişmeyi sağlamak üzere yönetim sistemini ve uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirmeyi

Eğitici

Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi

Katılımcı

Çalışanların İSG Yönetim Sistemine gerek çalışan temsilcileri vasıtası ile gerekse doğrudan katılımlarını sağlamayı

FSC® (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®) POLİTİKAMIZ
FSC® sertifikasının gereksinimleri doğrultusunda bir çalışma ortamı hazırlamak ve FSC® bilincini müşterilerimiz ve çalışanlara aktarmak amacıyla bir politika hazırlamıştır. Bu politika doğrultusunda ilk olarak FSC® logosu kullanılan ürünlerin sertifika şartlarına uygunlukları ve bunun yanı sıra ormanların korunması, çevreye ve ormanlara zararlı ürünlerin kullanılmaması gibi temel şartlar yanı sıra aşağıda yazılı olan maddelerin aksine bir tutum kesinlikle sergilenmemelidir.
  • Uluslararası çalışma örgütünün (ILO) belirlediği kuralları göz ardı etmek,
  • Örgütün bağımsızlığı ve teklif toplama hakkının tanınması,
  • Zorunlu çalışma veya hizmete dair dökümanların eliminasyonu,
  • Çoçuk çalıştırmanın tamamen yasaklanması,
  • İstihdam ve meslek ayrımcılığının ortadan kaldırılması.

( FSC License Number: FSC-C028854)

  • Yasadışı orman ve ağaç ürünlerinin ticaretini yapmak,
  • Ormansal işlerde gelenekleri ve insan haklarını göz ardı etmek,
  • Ormansal işlerde yüksek korumalı değerleri tahrip etmek,
  • Ormanların bariz olarak ekim alanı ve ormansız kullanıma dönüştürülmesi,
  • Ormansal işlerde genetik olarak değiştirilmiş organizmaların kullanılması,

Şoteks Etiket şirket politikası olarak yukarıda belirtilen maddelere kesinlikle sahip çıkmakta ve bu maddelerin aksine bir eylem içine girilmemesi için gerekli önlemleri almaktadır.