RFID ETİKETLER
RFIDETİKETLER
RFID etiket bilgi yazılması ve bu bilgilerin gerektiğinde okunması radyo dalgaları ile yapılır. En yaygın olarak kullanılan pasif etiketler RFID okuyucu tarafından yayılan enerji ile aktive olurlar ve üzerlerindeki bilgiyi okuyucuya gönderirler. RFID okuyucular etiketlerden topladıkları bilgileri direk olarak ya da network üzerinden, bu bilgiyi işleyecek olan bilgisayar/yazılım sistemine iletirler. Gelen bu bilgi, aynı barkod sistemlerinde olduğu gibi kullanıcının istediği işlemlere uygun olarak işlenerek kullanılır, ya da depolanır. Günümüzde RFID uygulamaları diğer uygulamalar ile karşılaştırıldığında maliyeti yüksek görünmesine rağmen, daha işlevsel ve maliyet analizlerine göre teknolojik takip için muadillerine oranla çok daha kazançlıdır
0
Yıllık Deneyim
0
Mutlu Müşteri
0
Ülkeye İhracat
0
Takım Arkadaşı